Osteopati


Osteopati i behandlingen

Osteopati är en behandlingsform som syftar till att återställa en riktig hållning i ryggraden. Av olika orsaker kan kotorna förskjutas och få en felställning som kan ge strålsmärtor, huvudvärk och domningar. Ryggskott och ischias är exempel på åkommor som kan ge dessa symtom. Besvären uppstår när nerver kommer i kläm eller när kotorna belastas fel.

Funktionsstörningarna kan ha många orsaker, såväl medfödda som förvärvade, kroniska och akuta. Osteopatens uppgift är att lokalisera och diagnosticera störningen och att därefter genom justering av ryggraden återställa hållningen.

Ryggraden består av 24 rörliga kotor, varav 7 halskotor, 12 bröstkotor och 5 ländkotor.

Helena Lindskoog